Zasady współpracy z inwestorem:

1. Po pierwszym kontakcie od Państwa (telefonicznym lub
e-mailowym) ustalamy wspólnie, dogodny dla Państwa termin
i miejsce spotkania.

2. Na pierwszym spotkaniu, wspólnie określamy ogólne wytyczne projektu, ustalamy terminy. Wspólnie z klientem określamy zakres naszej ewentualnej współpracy (kompleksowy projekt, aranżacja wnętrza lub usługi dodatkowe). Zapoznaję się z dokumentacją techniczną. Spotkanie to, jest niezobowiązujące
i bezpłatne.

3. Po pierwszym spotkaniu, zostanie Państwu przedstawiona propozycja wyceny prac projektowych i/lub koszty usług dodatkowych, wybranych podczas pierwszego spotkania.

4. Jeśli akceptują Państwo warunki finansowe, podpisujemy umowę o wykonanie projektu i/lub usług dodatkowych.

5. Po podpisaniu umowy wykonuję inwentaryzację i dokumentację fotograficzną, umawiam się z Państwem na kolejne spotkania,
na których omawiamy przygotowane dwie koncepcje aranżacji związane z układem funkcjonalnym, doborem materiałów. Propozycje przedstawiane są w postaci rysunków, rzutów
i widoków.

6. Na życzenie klienta, wspólnie udajemy się do salonów sprzedaży, aby na miejscu zaproponować lub pomóc w wyborze materiałów wykończeniowych i innych dodatków.

7. Po ostatecznej akceptacji przez Państwa koncepcji projektowej, przystępuję do wykonania szczegółowej dokumentacji projektowej dla poszczególnych wykonawców, które pozwolą na przygotowanie kosztorysów inwestycyjnych. Przekazuję dokumentację.

8. W momencie przystąpienia przez ekipę wykonawczą do pracy, następuje etap nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.
Jest to usługa dodatkowa. Polega ona, na wizytach projektanta na miejscu inwestycji i nadzorze wykonywanych prac, tak aby wizja projektowa znalazła swoje odbicie w rzeczywistości.

Jest to przykładowy harmonogram współpracy. Indywidualny harmonogram prac jest każdorazowo uzależniony od szczegółowego zakresu realizowanego projektu.